Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Op Prinsjesdag worden mogelijk 12 wetsvoorstellen ingediend

Op Prinsjesdag 2023 worden mogelijk 12 fiscaal gerelateerde wetsvoorstellen ingediend. Dat laat staatssecretaris Van Rij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn de voorgenomen maatregelen zoveel als mogelijk uitgewerkt in zelfstandige wetsvoorstellen. Zo kan de Tweede Kamer eenvoudiger beslissen welke voorstellen zij op Prinsjesdag in behandeling wil nemen en welke zij controversieel wil verklaren. De Tweede Kamer heeft op 6 september de concrete voorstellen gekregen, waarna zij in de week van 12 september a.s. zal beslissen welke voorstellen controversieel worden verklaard en welke niet.

Het gaat om de volgende 12 wetsvoorstellen:

 1. Belastingplan 2024
 2. Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen 2024
 4. Aanpassing fiscale beleggingsinstelling (FBI)
 5. Aanpassing fonds voor gemene rekening (FGR) en vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
 6. Fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 7. Wetsvoorstel herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm
 8. Wetsvoorstel Wet compensatie selectie aan de poort
 9. Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 10. Wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
 11. Wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie
 12. Wetsvoorstel Belastingplan BES Eilanden 2024