Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Ontslag op staande voet voor advocaat wegens grensoverschrijdend gedrag?

De advocaat naar Turks recht van het Amsterdamse advocatenkantoor Bierens is zo’n 7 jaar in dienst. In mei 2022 probeerde hij naar verluidt zijn collega A te kussen. Vervolgens werd in november 2022 bij de directie gemeld dat hij drugs zou hebben gebruikt. Ook zou hij aan collega B (op haar een-na-laatste werkdag) hebben voorgesteld om gezellig met hem mee te doen, en geprobeerd hebben haar te kussen. De volgende dag wordt hem ontslag op staande voet aangezegd en ontkent de advocaat alle beschuldigingen. Het is hun vak: de advocaat stapt naar de rechter ter vernietiging van dat ontslag en de directie dient een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in wegens verwijtbaar handelen.

De rechter hakt de knoop hierover nog niet door, maar verzoekt de directie eerst met (meer) bewijs te komen. We lezen in deze uitspraak dat de directie de rechter screenshots laat zien van camerabeelden op de gang van kantoor op de dag dat de advocaat zijn voorstel deed aan collega B en probeerde haar te kussen. De advocaat verwijt de directie ondertussen dat de directie blind is afgegaan op de verklaringen en dat zijn kant van het verhaal niet is gehoord. Er zijn volgens hem evenmin getuigen en de directie heeft geen bewijs van alle beschuldigingen. Dat bewijs vindt ook de rechter noodzakelijk, nu de advocaat de wettelijke transitievergoeding en een billijke vergoeding vordert wegens ernstig verwijtbaar handelen door de directie.

Formaliteiten
Zoals ook uit dit geval blijkt, dient de werkgever bij vermoeden van een dringende reden (de basis voor ontslag op staande voet) ondermeer hoor en wederhoor toe te passen. En daarnaast uiteraard met voldoende bewijzen te komen om aan te tonen dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Bewijs is ook van belang voor het door de rechter te beoordelen vraagstuk of er sprake is van zogeheten ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van werkgever. Volgens de rechter rust de bewijslast in dit geval op de werkgever. Een en ander ook omdat ontslag op staande voet ingrijpende gevolgen heeft voor een werknemer: per direct geen loon meer en wegens verwijtbaarheid evenmin recht op een WW-uitkering. Voor het verzamelen en interpreteren van dat bewijs mag de werkgever volgens vaste rechtspraak overigens (niet meer dan) de daarvoor noodzakelijke tijd nemen voordat ontslag op staande voet wordt aangezegd en schriftelijk bevestigd.