Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Modernisering ICT-systemen BTW dreigt te mislukken

De ICT-systemen voor de omzetbelasting zijn sterk verouderd en moeten worden gemoderniseerd om de continuïteit van btw-processen op langere termijn te borgen. De geplande modernisering dreigt echter te mislukken, zo concludeert het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Modernisering Omzetbelasting. Dit heeft ook tot gevolg dat nieuwe wet- en regelgeving nog langere tijd beperkt kan worden doorgevoerd. Staatssecretaris Van Rij zet deze conclusie – en het advies hoe deze mislukking te voorkomen – uiteen in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin licht hij ook de acties toe die worden ondernomen.

De bestaande ICT-systemen voor de omzetbelasting zullen niet worden vervangen door een te bouwen nieuw systeem. In plaats daarvan is gekozen voor de aankoop van een softwarepakket dat wordt geïntegreerd in de bestaande ICT-voorzieningen van de Belastingdienst. Dit traject moet in 2026 worden afgerond.