Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Mag een werkgever lijfrentepremie betalen voor een werknemer?

Een toenemend aantal werkgevers die geen pensioenregeling hebben maar wel iets willen regelen, kiest voor een loontoeslag ten behoeve van een eigen lijfrente van de werknemer. Om er zeker van te zijn dat de (netto) bijdrage ook voor een oudedagsvoorziening wordt gebruikt, zijn er werkgevers die de premie rechtstreeks overmaken naar de lijfrenteverzekeraar of de bancaire lijfrente-uitvoerder. Dat kan, als de werknemer zelf de verzekeringnemer op de polis is of de rekeninghouder is van het bancaire product.

Er moet fiscaal sprake zijn van ‘op de belastingplichtige drukkende premies’ in de zin van artikel 3.124, lid 1, onderdeel c van de Wet IB 2001. De verzekeringnemer/rekeninghouder is vanuit die hoedanigheid de premieschuldige. Alleen is deze – in dit geval – daartoe in staat gesteld door de werkgever.

Tip
Bij levensverzekeraar Scildon bestaat zelfs een specifiek product, ‘de werknemerslijfrente’, waarbij de verzekeraar de premie bij de werkgever incasseert. Ook kan er bij deze verzekeraar met een erfrente een periodieke nabestaandenuitkering worden geregeld. Met de sinds 2023 ontstane verruiming van de jaarruimte is de lijfrente al met al een aantrekkelijk alternatief voor het treffen van een pensioenregeling.