Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Levenstestament werkt niet altijd

Als personen zelf niet meer in staat zijn om goed beslissingen te nemen, is het belangrijk dat iemand anders dat namens hen kan doen. Dit is onder meer aan de orde wanneer iemand vergevorderd dement is of in comateuze toestand verkeert. Voordat het zover is, kan het verstandig zijn als de betrokkene een levenstestament heeft afgesloten. Het levenstestament is voor dergelijke situaties bedacht. De te nemen beslissingen kunnen financieel en ook medisch van aard zijn. Kunnen we nu ook zeggen dat het levenstestament in de praktijk goed genoeg werkt, zoals het bedoeld is?

Daar waar een (echt) testament pas werkt na het overlijden, is een levenstestament feitelijk niets meer dan een direct ingaande volmacht voor de periode tot aan het overlijden. Een volmacht op financieel gebied en een volmacht op medisch gebied. Soms worden deze nog gecombineerd met een wens bij levenseinde. Op financieel gebied werkt het levenstestament aardig tot goed. De banken kunnen er in ieder geval mee overweg. Medisch is het een ander, veel lastiger, verhaal. Zo denken cliënten vaak dat ze een euthanasiewens kunnen regelen in een levenstestament. Die aanname klopt niet; het volstaat niet om alleen de wens vast te leggen. Dit is namelijk slechts een indicatie voor een arts – en meer ook niet. Kortom, wilt u een levenstestament laten opstellen? Het is niet in alle gevallen de heilige graal. Estate planners kunnen je er meer over vertellen.