Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Kennisgroep: onderhoudsopdracht niet ten laste van VvE-recht

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) verstrekt aan een aannemer de opdracht voor onderhoudswerkzaamheden voor een bedrag van € 40.000. De werkzaamheden en de betaling vinden in het daaropvolgende jaar plaats. Voor de bepaling van de waarde van het VvE-lidmaatschapsrecht op de peildatum voor box 3 mag het banksaldo van de VvE niet worden verlaagd met het bedrag voor de verstrekte onderhoudsopdracht. Dit is het standpunt van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst. Het bedrag van € 40.000 heeft het vermogen van de VvE namelijk nog niet verlaten.

In het Belastingplan 2024 is geregeld dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 het aandeel in het VvE-reservefonds niet meer valt in de categorie ‘overige bezittingen’, maar in de categorie ‘bank- en spaartegoeden’. Daarvan is het definitieve forfaitere rendement voor 2023 onlangs vastgesteld op 0,92%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op 6,17%.