Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Hoe vestig je pandrecht op een vordering?

Ondernemers willen er graag zeker van zijn dat klanten hun rekening betalen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor zekerheid te bedingen. Eén daarvan is het vestigen van een pandrecht; dit is een van de meest voorkomende vormen van zekerheid. Dit geeft de ondernemer een gunstigere positie in het geval van betalingsproblemen of faillissement van de klant. Een pandrecht geeft een recht van parate executie: zonder tussenkomst van een rechter verhalen op de zaak waarop het recht is gevestigd. Procederen bij de rechter is dus niet nodig. De schuldeiser heeft de zekerheid dat hij zich op de verpande zaak kan verhalen.

Verpanding lijkt op het vestigen van een hypotheekrecht. Beide rechten bieden zekerheid (en worden veel door banken gebruikt), met het verschil dat een hypotheekrecht op een onroerende zaak gevestigd wordt en een pandrecht op een roerende zaak.

Vereisten vestiging pandrecht
Een pandrecht op een vordering kan stil of openbaar worden gevestigd. De vestigingsvereisten verschillen van elkaar. Een openbaar pandrecht wordt gevestigd door middel van een onderhandse akte en mededeling van de verpanding aan de debiteur. Vestiging van een stil pandrecht (zonder mededeling van de verpanding aan de debiteur) vindt plaats door middel van een authentieke (notariële) akte of door middel van een onderhandse akte, die moet wordt geregistreerd bij de Belastingdienst. Vergeet dit niet, want het stille pandrecht op de vordering komt anders niet tot stand!