Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Help, ik ben ineens executeur

Heb je dit weleens ervaren? Een klant overlijdt, je ontvangt bericht dat je benoemd bent tot executeur, maar je wist er niets van. Wat moet je in die situatie doen? Een executeur kan alleen worden benoemd bij testament, dus je zult daar inzage in moeten zien te krijgen. Als executeur is het jouw taak om de laatste wensen van de overledene uit te voeren. In de vakliteratuur zijn er 3 soorten executeurs te onderscheiden: de 1-ster-executeur, de 2-sterren-executeur en de 3-sterren-executeur. Afhankelijk van ‘je ster’ worden je specifieke taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Welke zijn dat?

  • De 1-ster-executeur regelt de uitvaart.
  • De 2-sterren-executeur is de ‘gewone’ executeur. Deze regelt de uitvaart (tenzij dit aan een 1-ster-executeur is toebedeeld) en beheert de nalatenschap. Het is de taak van de 2-sterren-executeur om schulden te betalen, legaten af te geven en de nalatenschap zorgvuldig te beheren. Je mag als 2-sterren-executeur goederen te gelde maken, maar alleen om schulden te betalen of om schade te beperken. Je moet wel overleggen met de erfgenamen welke goederen dat zijn. In het testament kan echter ook bepaald zijn dat je zonder overleg met hen mag handelen.
  • De 3-sterren-executeur is tevens benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder. Als 3-sterren-executeur mag je naast de genoemde bevoegdheden van de 2-sterren executeur ook de nalatenschap geheel afwikkelen. Zo mag je goederen verkopen, ook als die verkoop niet noodzakelijk is om de schulden te betalen.

Let op:

  • Check of je executeursfunctie voor deze cliënt niet in strijd is met je eigen beroepsregels. Ga na óf en in hoeverre je een vergoeding in rekening kunt brengen.
  • Lees goed welke taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven in het testament. Check je wettelijke taken en verantwoordelijkheden en handel daarnaar.
  • Om te handelen met derden, heb je een verklaring van executele nodig.
  • Je moet altijd rekening en verantwoording afleggen jegens de erfgenamen, dus overleg met hen bij grote beslissingen en leg de gemaakte afspraken vast.
  • Zorg ervoor dat je aansprakelijkheidsverzekering de werkzaamheden van executeur dekt.
  • Als 2- en 3-sterren-executeur regel je de aangifte erfbelasting en ben je aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting.

Tip

Op www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis vind je onder andere veel informatie over de juridische aspecten van de afwikkeling van een nalatenschap. Ook is er een model ‘Boedelbeschrijving erfrecht’ opgenomen, wat een zeer praktisch hulpmiddel is om de nalatenschap in kaart te brengen.