Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Gewijzigde regeling wettelijke schuldsanering

Hebt u problematische schulden? Weet dan dat u mogelijk gebruik kunt maken van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) om weer schuldenvrij te worden en zo een nieuwe start te maken. Deze wet is per 1 juli 2023 toegankelijker en efficiƫnter geworden. Hierna sommen we de belangrijkste wijzigingen voor u op:

  • De looptijd van het Wsnp-traject is verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar. U kunt dus sneller het traject doorlopen en bent dus eerder schuldenvrij. Als de situatie erom vraagt, zijn ook langere termijnen mogelijk;
  • Het Wsnp-traject start nadat de rechter heeft besloten u toe te laten tot de Wsnp. Sinds 1 juli 2023 kan dit traject al beginnen te lopen tijdens het minnelijke schuldsaneringstraject bij uw gemeente. Als u in dit traject maximaal aflost aan de gezamenlijke schuldeisers, zoals u zou moeten aflossen op grond van de Wsnp, dan kan het Wsnp-traject al starten tijdens het minnelijke traject.
  • De termijn waarbinnen u te goede trouw moet zijn geweest bij het ontstaan en/of het onbetaald laten van uw schulden, is verkort van 5 naar 3 jaar.
  • De zogenoemde 10-jaarstermijn vervalt. Dat is de termijn waarbinnen u na een Wsnp-traject werd uitgesloten van de wettelijke schuldsanering als u opnieuw in de problematische schulden kwam.