Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Energielijst en Milieulijst 2024 gepubliceerd

De Energielijst en de Milieulijst 2024 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2024 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA is verlaagd van 45,5% naar 40%. De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2024 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA). De percentages (27%, 36% of 45%) zijn gelijk gebleven. De aanvragen voor de MIA/Vamil of de EIA moeten binnen drie maanden na het verlenen van de investeringsopdracht worden ingediend bij de RVO.

De Energielijst en de Milieulijst worden jaarlijks geactualiseerd. Zo staan bedrijfsmiddelen waarvan de terugverdientijd korter is dan 5 jaar niet meer op de Energielijst. Ook zijn er beperkingen voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers en er kan meer EIA worden gekregen voor investeringen met de hoogst haalbare energieprestatieverbetering (AA++ en AA+++).

Milieulijst

Ook de Milieulijst kent de nodige aanpassingen. Het aantal investeringen waarvoor nog MIA en Vamil kan worden gekregen is ingeperkt tot 243 bedrijfsmiddelen; ruim 100 minder dan vorig jaar. Dit komt deels door strengere Europese regels voor staatssteun. Daarnaast is de inperking het gevolg van de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de regeling.