Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Einde nadert voor extra afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Eind 2023 komt er een einde aan de mogelijkheid om tot maximaal 50% over de aankoopprijs minus restwaarde af te schrijven op in 2023 aangekochte nieuwe bedrijfsmiddelen. Over het restant moet je regulier afschrijven. Meer afschrijven in 2023 betekent minder belastbare winst, dus minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen. Daarmee behaal je dus een liquiditeitsvoordeel.

Investeringsplannen?
Kijk of die nog in 2023 kunnen worden gerealiseerd, zodat optimaal gebruikmaakt kan worden van deze extra afschrijvingskans.

Zelf een bedrijfsmiddel voortbrengen dan mag versneld worden afgeschreven over de voortbrengingskosten die in 2023 zijn gemaakt. Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van deze regeling, zoals gebouwen, schepen, vliegtuigen en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur aan derden. Ook zijn bedrijfsmiddelen uitgesloten waarop via een andere regeling – zoals de Vamil – al vervroegd wordt afgeschreven. Bedrijfsmiddelen die wel kwalificeren moet uiterlijk vóór 1 januari 2026 in gebruik hebben genomen.