Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Een codicil – hoe zit dat ook alweer?

Als je komt te overlijden, regelt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Wil je dat niet, dan zul je bij de notaris een testament moeten opstellen. In dat testament kun je dan desgewenst een afwijkende erfstelling en/of een of meer legaten opnemen. Toch kan je buiten een testament om ook een aantal zaken vastleggen in een codicil. Sieraden en inboedel kun je via een codicil aan iemand nalaten. Daarentegen kunnen verzamelingen, zaken die niet tot de inboedel behoren en geldbedragen niet via een codicil worden nagelaten (daarvoor heb je een testament nodig). Maar aan welke voorwaarden moet een codicil eigenlijk voldoen om rechtsgeldig te zijn?

Een codicil moet handgeschreven zijn, op elke pagina ondertekend zijn en op het document moet een datum staan. Bovendien moet er heel nauwkeurig omschreven staan om welk voorwerp of om welk inboedelgoed het gaat, en wie de persoon is die het voorwerp of goed moet krijgen. Op die manier voorkom je dat hierover discussie ontstaat. Een groot nadeel van een codicil is echter dat het kwijt kan raken. Of dat iemand die niet blij is met de in het codicil opgenomen wensen, het codicil vernietigt. Dit kun je voorkomen door het codicil in bewaring te geven bij de notaris. Het is verstandig om jouw erfgenamen, en zeker jouw executeur, te laten weten dat je een codicil hebt opgesteld en waar dit te vinden is.

Let op: als je via een codicil zaken nalaat, dan is de verkrijger hierover wel erfbelasting verschuldigd als de waarde hoger is dan het voor de erfbelasting vrijgestelde bedrag.

Tip
Weet je dat je cliënt een codicil heeft, of dat je cliënt dit overweegt? Maak hem/haar dan opmerkzaam op de vereisten, en op het belang om het codicil in bewaring te geven.