Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Controle kwaliteit incassobureau verbeterd

Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking getreden. Daarmee wordt het makkelijker om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van incassobureaus. Incassobureaus moeten nu een vergunning hebben om bepaalde diensten te mogen uitvoeren, zoals incassodiensten. Ook moeten ze in een openbaar register komen te staan en hun opdrachtgevers precies en duidelijk informeren over hun rechten en plichten. Daarnaast moeten incassobureaus aan bepaalde eisen voldoen als het gaat om kwaliteit en professionaliteit. Niet geregistreerde incassobureaus die toch incassodiensten aanbieden of uitvoeren, zijn in overtreding. Er geldt wel een overgangsregeling. Incassobureaus die op 1 juli jl. al actief waren, hebben 1 jaar de tijd gekregen om aan de eisen te voldoen en een registratie te krijgen.