Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Consultatieronde aanscherping splitsingsvrijstelling OVB

Tot en met 6 mei 2024 is het mogelijk om te reageren op een internetconsultatie over een wijziging van de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting (OVB). De wijziging is nodig om te voorkomen dat door een samenstel van transacties de heffing van OVB wordt vermeden. Terwijl er bij een rechtstreekse overdracht wél OVB verschuldigd zou zijn geweest. Daarom zijn drie nieuwe voorwaarden voorgesteld om gebruik te kunnen maken van de splitsingsvrijstelling: de ondernemingseis, de voortzettingseis van 3 jaar en de aanhoudingseis van 3 jaar. De wijziging ziet ook op ruziesplitsingen. In dat geval geldt alleen de aanhoudingseis.

De ondernemingseis houdt in dat er een onderneming wordt verkregen of een zelfstandig deel daarvan. De voortzettingseis bepaalt dat de verkrijger de onderneming ten minste drie jaar voortzet. De aanhoudingseis verplicht de splitsende rechtspersoon of diens aandeelhouder om de verkregen onroerende zaken drie jaar in het bezit te houden. Als de verkrijgende rechtspersoon binnen drie jaar na een splitsing opnieuw wordt gesplitst of als er een fusie, interne reorganisatie of aandelenfusie plaatsvindt, wordt de vrijstelling niet teruggenomen. De nieuwe verkrijger moet dan wel een soortgelijk belang krijgen om de vrijstelling te behouden. Bovendien mogen de splitsing, fusie, interne reorganisatie of aandelenfusie niet gericht zijn op het vermijden van overdrachtsbelasting. De vrijstelling wordt dan alsnog teruggenomen.