Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten blijven komende jaren grotendeels in stand

De bestaande bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zouden aanzienlijk worden versoberd, maar dat scenario gaat nu toch niet door. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rij die 29 juni jl. naar de Tweede Kamer is gezonden en ook uit de Voorjaarsnota 2023. Met ingang van 2025 wordt de vrijstelling voor ondernemingsvermogens tussen ruwweg € 1,2 miljoen en € 1,9 miljoen zelfs verhoogd. Dit gaat dan wel ten koste van de nog grotere (mkb-)bedrijven, maar ook voor die bedrijven blijft de vrijstelling aanzienlijk. De eerste € 1,5 miljoen zal straks voor 100% vrijgesteld zijn (nu nog € 1,2 miljoen) en over het meerdere voor 70% (nu nog 83%).

Met ingang van 2024 wordt verhuurd vastgoed standaard aangemerkt als beleggingsvermogen. Deze maatregel was al in het Belastingplan 2023 aangekondigd. Hiermee komt met ingang van volgend jaar een einde aan de discussies over de vraag of bij (vaak omvangrijke) vastgoedportefeuilles wel of geen sprake is van het drijven van een onderneming.

Maatregelen in aantocht
Het kabinet stelt verder, zoals ook al was opgenomen in de Voorjaarsnota 2023, een reeks maatregelen voor in de BOR en DSR ab. De BOR staat voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet en DSR ab staat voor de doorschuifregeling in box 2 van de inkomstenbelasting. Let op: niet alle maatregelen worden tegelijkertijd ingevoerd! Dit zal gespreid plaatsvinden over de jaren 2024, 2025 en 2026.