Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Zorgen over een mogelijk oneerlijke indexatieclausule

In een huurcontract wordt vaak een bepaling opgenomen, waardoor de huurprijs jaarlijks kan worden geïndexeerd. Deze huurprijsverhoging is vaak gekoppeld aan het CPI, met andere woorden: de inflatie. In sommige gevallen doet de verhuurder hier nog een schepje bovenop: de huurprijs wordt geïndexeerd conform het CPI-indexcijfer, verhoogd met (bijvoorbeeld) maximaal 5%. De Rechtbank Amsterdam heeft in een aantal zaken geoordeeld dat dit niet mag, waarbij zij eisen heeft gesteld aan een geldige indexatieclausule.

Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat een indexatieclausule voldoende duidelijk moet zijn. Dit wil zeggen dat het duidelijk moet zijn waarom, met hoeveel en wanneer de huurprijs kan worden verhoogd. Met een clausule zoals hierboven genoemd, zou de huurder aan de willekeur van de verhuurder zijn overgeleverd. Hierdoor werd de gehele indexatieclausule met terugwerkende kracht vernietigd – dus niet alleen de jaarlijkse wijziging van 5% boven op de inflatie. Dit heeft grote gevolgen voor verhuurders. Met een ongeldige indexeringsclausule zou je dus gebonden kunnen zijn aan de afgesproken huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst. Als de huurovereenkomst al jaren voortduurt en er steeds een huurprijsverhoging is toegepast, kan hier een grote vordering uit ontstaan van de huurder.

Tip
Denk hier ook aan wanneer je betaling van de huurachterstand wil vorderen! In veel gevallen gaat er op dat moment pas een jurist meekijken met de huurder, waardoor de huurder er mogelijk achter komt dat een huurprijsverhoging niet rechtsgeldig bleek te zijn. Als verhuurder doe je er goed aan om je huurovereenkomst vooraf te laten controleren door een jurist of advocaat, zodat alle risico’s in kaart kunnen worden gebracht.