Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wtp vergroot jaarruimte voor aftrek lijfrentepremie in 2023

De Wet toekomst pensioenen is per 1 juli 2023 ingegaan en biedt voor al die werkenden die geen pensioen opbouwen meer mogelijkheden om lijfrentepremie af te trekken bij de aangifte IB. Dat mag al met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023, om ingewikkelde jaarruimteberekeningen pro rata het jaar te voorkomen. Wat betekent dat? Stel, een dga (60 jaar) bouwt sinds 2017 geen pensioen meer op, omdat de opbouw van zijn riante eindloonregeling in eigen beheer toen stopte. Lijfrentepremiestortingen heeft hij ook nooit gedaan. De ‘lees meer’ bevat een beknopt rekenvoorbeeld.

De dga in kwestie heeft in 2022 een bruto jaarsalaris van € 60.000. Volgens de oude regels was zijn aftrekruimte 13,3% x (€ 60.000 -/- € 13.646) – 6,27 x 0 (factor A) = € 6.165.

Dat wordt dit jaar onder de nieuwe regels 30% x (€ 60.000 -/- € 13.646) =
€ 13.906 om de opgelopen pensioenbreuk te verminderen. Dit is een ruime verdubbeling!