Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wie kwalificeert als partner voor pensioen onder de Wtp?

Momenteel bepaalt de pensioenovereenkomst bij welke samenlevingsvormen er sprake is van een partner waarvoor pensioenrechten mogen gelden. Dat kan verschillen per regeling. Onder de Wtp regelt de wet wie partner is. Onder het partnerbegrip valt uiteraard de echtgenoot en de geregistreerd partner. Dan is er nog een categorie gemeenschappelijke duurzame huishouding. Dat moet worden aangetoond met een notarieel samenlevingscontract of met een samenlevingsverklaring. Deze laatste is vormvrij en kan voor of na overlijden van de werknemer aan de pensioenuitvoerder worden verstrekt.

Mocht het zo zijn dat iemand door de Wtp niet langer kwalificeert als partner, dan betekent dat niet dat er geen recht op uitkering meer is na overlijden van de werknemer/pensioengerechtigde. Daar is overgangsrecht voor gemaakt; als je voorheen als partner kwalificeerde, dan is dat na de inwerkingtreding van de nieuwe wet ook het geval.