Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Werknemers bouwen pensioen op vanaf 18 jaar

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) verlaagt de leeftijd waarop een werknemer start in de pensioenregeling van zijn werkgever. Per 1 januari 2024 is dit maximaal 18 jaar en daarom gaan pensioenuitvoerders de toetredingsleeftijd in de pensioenregelingen aanpassen. Ook als de pensioenregeling (momenteel) geen actieve deelnemers in de categorie 18 – 20 jaar heeft. Dit betekent dat binnenkort aan werkgevers zal worden gevraagd om werknemers tussen de 18 en 21 jaar op de gebruikelijke wijze via het werkgeversportaal aan te melden.

De pensioenpremie mag gelijk zijn aan het premiepercentage van een deelnemer van 21 jaar, tenzij de werkgever een ander premiepercentage is overeengekomen. De Belastingdienst heeft namelijk gepubliceerd dat het onder voorwaarden is toegestaan om het premiepercentage voor de leeftijdsklasse 20 t/m 24 jaar ook te gebruiken voor werknemers van 18 en 19 jaar.