Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Werkgevers: let op je tellen bij verlenging BBL-overeenkomst!

Een werkgever heeft een BBL-overeenkomst gesloten met een werknemer die bezig is met zijn opleiding. In de laatste overeenkomst is geregeld dat deze eindigt bij het behalen van een diploma of uiterlijk op 31 juli 2020. De werknemer haalt zijn vakdiploma eerder dan de einddatum (16 maart 2020) en de arbeidsverhouding wordt voortgezet. Daarna worden vanaf 1 augustus 2020 in totaal 3 overeenkomsten voor telkens 12 maanden afgesloten. Dit lijkt goed te gaan, omdat de ketenregeling (maximaal 3 contracten) tijdens de BBL-periode niet van toepassing is. Kan dit dan toch nog fout gaan voor de werkgever?

In de rechtszaak over deze kwestie oordeelt de rechtbank Gelderland niettemin in het voordeel van de werknemer. De overeenkomst is voortgezet nadat de werknemer zijn vakdiploma heeft behaald. Maar deze overeenkomst is niet te beschouwen als een arbeidsovereenkomst in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg. De telling van de ketenregeling is daardoor al eerder begonnen, waardoor de maximale duur van 36 maanden overschreden wordt. De werkgever die de zieke werknemer meedeelt dat zijn laatste contract afloopt, komt daardoor van een koude kermis thuis. De werknemer kan namelijk loondoorbetaling vorderen, omdat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.