Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Werken over de grens? Let op de deadline van 1 juli!

Heeft uw organisatie werknemers die over de grens wonen en in Nederland werken? Dan zijn zij in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid. Werkt je werknemer echter voor minimaal 25% in zijn woonland, dan is hij in het woonland verzekerd. Door de coronaperiode zijn meer werknemers minimaal 2 dagen per week thuis gaan werken. Hierdoor zou de sociale zekerheid naar het woonland verplaatsen. Tot 1 juli vorig jaar gold hiervoor een uitzonderingsregeling, waarbij de sociale zekerheid door het thuiswerken niet veranderde. Sinds 1 juli 2023 is deze regeling niet meer van toepassing. Maar let op!

Voor een werknemer die niet in Nederland woont en tussen de 25% en 50% in zijn woonland telewerkt, kan er vanaf 1 juli 2023 een beroep worden gedaan op de Nederlandse sociale zekerheid. Nederland heeft met een aantal Europese landen een Kaderovereenkomst gesloten waarin dit is geregeld. Wil je hier gebruik van maken voor de periode vanaf 1 juli 2023 tot nu? Dan moet de aanvraag hiervoor voor 1 juli 2024 bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ingediend zijn!

Check
Heb je werknemers die tussen de 25% en 50% in hun woonland vanuit huis werken en worden in Nederland de premies voor sociale zekerheid betaald? Check dan of er een beroep gedaan is op de Kaderovereenkomst. Is dat niet gebeurd? Dan ben je verplicht om alsnog in het buitenland de premies voor sociale zekerheid af te dragen. Bovendien heb je dan onterecht in Nederland de premies afgedragen. Door voor 1 juli 2024 een aanvraag in te dienen bij de SVB, kun je dit nog voorkomen.

Normaal gesproken kan hier met terugwerkende kracht van maximaal 3 maanden een beroep op worden gedaan. Maar omdat de regeling nieuw is, kan een werknemer hier eenmalig met terugwerkende kracht over de hele periode van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 alsnog een beroep op doen, waardoor hij of zij in Nederland sociaal verzekerd blijft!