Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Weigering compensatie transitievergoeding of toch niet?

Wil je van het UWV de uitgekeerde transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte terugkrijgen? Dan gelden er strikte regels waar je aan moet voldoen. Zo moet je werknemer minstens 104 weken ziek zijn en niet (meer) in staat zijn om de eigen bedongen arbeid te verrichten. Dit geldt bij volledig/gedeeltelijk ontslag. Bovendien mag je de werknemer niet ontslaan binnen 2 jaar vanwege het opzegverbod bij ziekte. Maar pas op! Het verschil tussen het einde van de wachttijd van de 104 weken en de periode van 2 jaar is ‘slechts’ 2 à 3 dagen. Ontsla je meteen na 104 weken, dan valt dat nog binnen de periode van het opzegverbod en weigert het UWV de compensatie.

Een werkgever heeft een langdurig zieke in dienst, met 21 november 2017 als eerste ziektedag. De wachttijd loopt dus af op 18 november 2019 en het opzegverbod bij ziekte eindigt een paar dagen later op 20 november 2019. Op 19 december 2019 wordt een vaststellingovereenkomst (vso) gesloten. In de vso staat dat:

  1. het dienstverband wordt beëindigd per 1 oktober 2019, maar er wordt niet tot ontslag overgegaan omdat het dienstverband – geheel – in aangepaste vorm wordt voortgezet;
  2. de omvang van het dienstverband mét ingang van de toekenningsdatum van de WIA (d.d. 19 november 2019) wordt teruggebracht tot 0.6 wtf.

Het UWV weigert de compensatie, want in de vso staat dat het dienstverband per 1 oktober 2019 wordt beëindigd – dus binnen twee jaar! De rechter in beroep volgt dit standpunt. Alleen de CRvB wijkt hiervan af en stelt dat er per 1 oktober 2019 sprake is van een herplaatsing c.q. voortzetting van het dienstverband in gewijzigde vorm (100%) en dus niet van ontslag. Het ontslag voor 0.4 wtf volgt pas per 19 november 2019. Volgens de CRvB is dit niet binnen 2 jaar (ECLI:NL:CRVB:2024:297 rov 4.6) en heeft het UWV ten onrechte de compensatie geweigerd.

Commentaar
De CRvB slaat hier de plank mis! Zij miskent het verschil tussen de 104 weken en de periode van twee jaar. De eerste ziektedag was 21 november 2017, waardoor het opzegverbod bij ziekte dus eindigt op 20 november 2019. Houd bij gedeeltelijke compensatie rekening met nieuw bedongen arbeid met alle gevolgen van dien.