Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wat zijn de cijfers 2024 voor voorzieningen in eigen beheer?

Het plaatje voor voorzieningen in eigen beheer ziet er voor 2024 als volgt uit. Het gemiddelde U-rendement bedroeg in 2023 2,657%. Dit percentage is van belang voor de oprenting van de ODV over het jaar 2024. Voor de commerciële waardering van de pensioenverplichting in eigen beheer ultimo 2023 kan worden uitgegaan van het U-rendement van december 2023 (2,98%), te verhogen met 0,5%. Voor de dividendtoets is de rekenrente dus 3,48%. Bij pensioen waarvan de aanspraken of uitkeringen welvaartsvast worden gehouden, is de toepasselijke cao-loonindex voor 2023 6,1%.

Bij pensioen waarvan de aanspraken of uitkeringen waardevast worden gehouden, is de toepasselijke CPI-prijsindex voor 2023 3,8% (eerste raming CBS van 5 januari 2024). Op 11 januari a.s. wordt het definitieve inflatiecijfer voor 2023 bekendgemaakt.

Let op
Omdat de commerciële rekenrente ultimo 2023 boven 3% is uitgekomen, stelt de Belastingdienst in V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode | Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Belastingdienst dat bij de waardering dat hogere percentage alleen de eerstkomende 20 jaar geldt. Na 20 jaar moet er met 3% rekenrente worden gewaardeerd. Onze ervaring is dat niet alle beschikbare berekeningssoftware al in staat is om een ‘getrapte’ rekenrente in te voeren.