Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wat is de uiterste ingangsdatum voor dga-pensioen?

De uitkeringen uit pensioenregelingen moeten uiterlijk ingaan 5 jaar na het jaar waarin de persoon AOW-gerechtigd wordt. Zijn de pensioenuitkeringen nog niet vastgesteld, dan mag de uitkeringsfase van het ouderdomspensioen nog 6 maanden later starten.

Onder de Wet toekomst pensioen (Wtp) wordt de pensioenregeling fiscaal geacht te zijn afgekocht op 31 december van het jaar, volgend op het jaar waarin de uitkeringen eigenlijk uiterlijk hadden moeten ingaan. Voor dga’s met een pensioen in eigen beheer geldt onder de Wtp straks dezelfde regeling voor de vaststelling van de pensioenuitkeringen als voor een reguliere werknemer.