Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wanneer is verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij renovatie huurwoning?

Bij de verhuur van een woning komt er veel op je af. Je moet ervoor zorgen dat het pand aan alle regelgeving voldoet, je moet het pand onderhouden en gebreken herstellen. Ook ontkom je er niet aan dat de woning eens in de zoveel tijd moet worden gerenoveerd. Zo’n renovatie kan van dien aard zijn dat de bewoners van het pand genoodzaakt zijn om het tijdelijk te verlaten. De huurder kan jou dan vragen om een verhuiskostenvergoeding te betalen. Wanneer ben je er als verhuurder aan gehouden om hier gehoor aan te geven?

Deze vraag moest de Hoge Raad in september jl. beantwoorden. De discussie ging voornamelijk om de vraag wanneer er sprake was van een verhuizing. De huurder in casu was genoodzaakt om het pand te verlaten, nu zij voornamelijk vanuit haar huis werkte. Zij heeft enkele ‘logeerspullen’ ingepakt en kon enkele dagen bij vrienden verblijven. Zij heeft de verhuurder verzocht om een verhuiskostenvergoeding te betalen. De verhuurder heeft het standpunt ingenomen dat zij dit niet verplicht was, omdat de huurder haar inboedel niet heeft verhuisd.

De Hoge Raad oordeelt dat de verhuurder een verhuiskostenvergoeding verschuldigd is, indien de verhuizing noodzakelijk is. Hiervoor is niet vereist dat een deel van de inboedel wordt verhuisd. Het is voldoende dat de huurder het pand moet verlaten. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor de verhuurder geen verhuiskostenvergoeding verschuldigd is.

Tip
Wil je weten of je een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bent? Neem dan altijd contact op met een jurist of advocaat!