Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wanneer is een actuariële berekening nodig?

In eigen beheer kunnen vier verschillende soorten onderhoudsvoorzieningen voorkomen. Bij DGA-pensioen moet er altijd een actuariële berekening worden gemaakt, want het is een voorziening met een levensverzekeringselement. Bij stakingslijfrenten en ontslagstamrechten is in de opbouwfase slechts sprake van oprenting met samengestelde interest; vanaf aanvang van de uitkeringsfase is wel een actuariële berekening nodig. En wat de ODV betreft voert de bv in technische zin een bancaire lijfrente uit en die uitkering stopt nooit eerder dan de overeengekomen vaste einddatum. Dus dan geen actuariële berekening. In de ‘lees meer’ vind je een overzicht.

Knipsel

In alle ‘ja-situaties’ moet er dus een actuariële berekening worden gemaakt voor de balanswaardering. Je pensioenadviseur kan je hiermee van dienst zijn.