Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wanneer gaan de nieuwe grensbedragen jaarrekeningrecht nu in?

Op 17 oktober 2023 heeft de Europese Commissie de verhoging van de grensbedragen van het jaarrekeningrecht vastgesteld. Een onderneming is controleplichtig wanneer deze op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee of meer van de volgende drie vereisten: meer dan € 12 miljoen omzet (opgehoogd naar € 15 miljoen), meer dan € 6 miljoen balanstotaal (opgehoogd naar € 7,5 miljoen), en gemiddeld vijftig of meer medewerkers in dienst. Formeel is er sprake van een richtlijn. Deze richtlijn kan de Europese Commissie zelf ook daarna vaststellen. De Europese Raad of het Europese Parlement kan hier nog bezwaar tegen maken, maar dit wordt niet verwacht. Wanneer gaan deze controlegrenzen gelden?

Onze minister van Financiën heeft dit punt aangekaart in Europa. Het is zeer waarschijnlijk dat deze verhoging met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 gaat gelden. Inmiddels heeft de NBA dit punt ook onder de aandacht gebracht bij het ministerie van Financiën.

De ophoging van de maximale grensbedragen voor de verplichte wettelijke controle van de jaarrekening is nodig. Als dit niet zou gebeuren, zorgt de hoge inflatie ervoor dat te veel mkb-bedrijven controleplichtig worden; een ongewenste lastenverzwaring.