Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wanneer ben je een feitelijk beleidsbepaler?

Bij een faillissement kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor het tekort van de boedel, indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Een persoon die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder, wordt in deze regel gelijkgesteld met een bestuurder. We hebben het dan over de feitelijk beleidsbepaler. Het hangt af van alle omstandigheden van het geval, of hier sprake van is. Hoe wordt dit verder vormgegeven?

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad een beslissing moeten nemen op de vraag of het vereist is dat de – beweerdelijk – feitelijk beleidsbepaler met uitsluiting van het bestuur heeft bestuurd. In deze zaak had de betreffende persoon samen met een bestuurder gehandeld. Later is de onderneming failliet verklaard. De betreffende persoon werd door de curator van de onderneming als feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld.

De vordering werd door het hof toegewezen. De feitelijk beleidsbepaler ging in cassatie en nam het standpunt in dat het hof ten onrechte niet heeft beoordeeld of er sprake was van feitelijke terzijdestelling door haar van het bestuur. Volgens de feitelijk beleidsbepaler was dit wel een vereiste om te kunnen spreken van een feitelijk beleidsbepaler. De Hoge Raad oordeelde echter dat er ook sprake kon zijn van beleidsbepaling als er daarnaast een of meer formele bestuurders hun taken als bestuurder bleven uitoefenen.