Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Wachttijd pensioendeelname uitzendkrachten afgeschaft

De acht weken wachttijd voor uitzendkrachten en gedetacheerden die willen deelnemen aan de pensioenregeling bij StiPP wordt afgeschaft. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement hiertoe (zie Nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel toekomst pensioenen, pag. 49). In de toelichting op het amendement staat dat de indieners beogen dat uitzendkrachten die nog geen pensioen opbouwen bij inwerkingtreding van de wet, vanaf dan beginnen met pensioen opbouwen. Als het nieuwe stelsel groen licht krijgt bij de stemming in de Eerste Kamer op 30 mei, gaat de Wtp op 1 juli a.s. in. Dat is dan ook het startpunt van pensioenopbouw voor alle uitzendwerknemers.