Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Waarin verschilt een flexibele pensioenregeling van een solidaire regeling?

Bij de meeste pensioenregelingen bij pensioenfondsen wordt nu nog een (voorwaardelijke) pensioenaanspraak in euro’s opgebouwd. Dat gaat veranderen. Onder de Wet toekomst pensioenen bestaan er straks twee soorten pensioenregelingen.

De deelnemers ruilen in het nieuwe pensioensysteem hun aanspraak op pensioen in voor een recht op de eigen pensioenpot (flexibel contract), of een aandeel in een gedeelde pensioenpot (solidair contract). In het flexibele pensioencontract hebben deelnemers bij de pensioenuitvoerder een eigen persoonlijke pensioenpot: de eigen ‘pensioenspaarrekening’. Dat systeem bestaat al in veel verzekerde pensioenregelingen en bij PPI’s.

In het solidaire pensioencontract heeft ieder een persoonlijk aandeel in een gemeenschappelijke pensioenpot en die wordt in zijn geheel voor iedereen belegd. De beleggingsrisico’s worden herverdeeld per leeftijdsgroep, omdat voor ouderen veiliger moet worden belegd dan voor jongeren.

Van de heel positieve én de heel negatieve rendementen gaat een groter deel naar de jongeren dan naar de ouderen. Daardoor komt in een jaar dat de beleggingen verlies maken, het verlies vooral terecht bij de jongeren. De ouderen worden in het solidaire contract dus door de jongeren beschermd tegen slechte beleggingsjaren. Andersom geldt dat ook voor beleggingswinsten.