Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vrijgestelde vergoeding voor dubbele huisvestingskosten?

Een Nederlands uitzendbureau stelt buitenlandse werknemers ter beschikking aan opdrachtgevers in Nederland. Kan het uitzendbureau onbelast huisvesting aan de werknemers verstrekken? Ja, de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten is van toepassing. Voorwaarde is dat de werknemer in zijn land van herkomst huisvesting aanhoudt en er sprake is van extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking. Het bedrag van de huisvestingskosten hoeft de werkgever niet aannemelijk te maken. Wel moet er sprake zijn van dubbele huisvesting.

Dubbele huisvesting is aannemelijk als de werknemer geen fiscaal inwoner is geworden van Nederland en zijn woonadres in het buitenland aanhoudt. De Belastingdienst heeft dit standpunt gepubliceerd.

Commentaar
De Belastingdienst heeft ook het standpunt ingenomen dat de reden van de werknemer voor zijn of haar verblijf in Nederland er wel degelijk toe doet; de werknemer moet naar Nederland zijn gekomen voor het verrichten van werkzaamheden. Een Oekraïense vluchteling die vanwege de oorlog Oekraïne is ontvlucht en na verloop van tijd werk vindt in Nederland, komt daarom in beginsel niet in aanmerking voor een gericht vrijgestelde vergoeding van extraterritoriale kosten, waaronder de dubbele huisvestingskosten.