Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vragen beantwoord over aanpak fiscus betalingsachterstanden coronaschulden

Ongeveer 80.000 ondernemers met een achterstand op de betalingsregeling voor hun coronabelastingschulden hebben (opnieuw) een brief ontvangen van de Belastingdienst. Daarin worden zij opgeroepen alsnog te betalen, gebruik te maken van de versoepelingen of om hulp te zoeken. Als zij de achterstand niet zelf kunnen vaststellen, kunnen zij contact opnemen met de BelastingTelefoon. Krijgen zij daar geen medewerker aan de lijn, dan kunnen zij hun vraag ook insturen per post. Zolang hun vraag in behandeling is, wordt de betalingsregeling niet ingetrokken. Dit laat staatssecretaris Van Rij weten in een brief aan de Tweede Kamer. Wat staat er nog meer in de brief?

Eind maart waren er 63.000 ondernemers met een betalingsregeling voor hun coronabelastingschulden, die daarop nog niets hadden afgelost. In de brief van de Belastingdienst staat dat zij inmiddels al 6 termijnen achterlopen op de betaling. Ondernemers die geen actie ondernemen naar aanleiding van de brief, ontvangen eind mei 2023 een beschikking waarmee de betalingsregeling wordt ingetrokken. De Belastingdienst geeft dan ook de reden van de intrekking aan (niet voldoen aan de voorwaarden voor de betalingsregeling) en het bedrag van de nog openstaande belastingschuld.

Tip
Volgens Van Rij zouden veel ondernemers niet weten dat zij aan alle sinds
1 oktober 2022 opgekomen verplichtingen moeten voldoen, om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling voor de coronabelastingschulden. Het is verstandig om je klanten nog even extra op deze voorwaarde te attenderen.