Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voortgang dossier DBA/ZZP

In de langslepende kwestie van de zzp’ers en het al dan niet in dienstbetrekking staan zal de minister van SZW een voorstel publiceren ter internetconsultatie. Dit ‘wetsvoorstel tot verduidelijking van het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen en het versterken van de rechtspositie van werknemers met beperkte onderhandelingsmacht’ bevat maatregelen die schijnzelfstandigheid moeten tegengaan en meer duidelijkheid moeten bieden aan echte zelfstandigen die zonder arbeidsovereenkomst werken. In het Burgerlijk Wetboek wordt verduidelijkt wanneer sprake is van ‘werken in dienst van’ door deze norm te structuren.

Het structureren van deze norm gebeurt aan de hand van:

  • werkinhoudelijke aansturing;
  • organisatorische inbedding; en
  • contra-indicaties die wijzen op het werken voor eigen rekening en risico.

Daarnaast wordt een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst geïntroduceerd bij een uurtarief lager dan € 32,24. Werkenden met een beperkte onderhandelingsmacht kunnen hierdoor hun rechtspositie beter opeisen.