Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voortgang btw-nultarief op groente en fruit

De Eerste Kamer heeft op 1 november jl. een motie aangenomen om de btw op groente en fruit op zo kort mogelijke termijn af te schaffen. Dit zou het eerst moeten worden doorgevoerd voor de btw op onbewerkte groente en fruit. Daarna zou de btw ook op alle gezonde groente- en fruitproducten moeten worden afgeschaft. Verschillende EU-landen kennen al een verlaagd btw-tarief voor groente en fruit. Maar die systemen kunnen volgens staatssecretaris Van Rij niet zomaar gekopieerd worden. Nederland kent een specifieke afbakeningsproblematiek. Een onderzoeksbureau onderzoekt nu wat een geschikte (methode van) afbakening kan zijn voor Nederland. De uitkomst wordt begin 2023 verwacht.