Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorrangsregeling als twee pensioenfondsen werkgever verplicht willen aansluiten

De opstelling van bedrijfstakpensioenfondsen kan een bron van ergernis met hoge kosten zijn voor een werkgever. In november 2023 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak van kledingmerk G-Star Raw. Dit bedrijf was voorheen vooral gericht op het ontwerpen en maken van kleding en was hierdoor aangesloten bij het pensioenfonds Textielindustrie (MITT). Op enig moment verschoven de activiteiten steeds meer naar het exploiteren van kledingwinkels. Hierdoor kwam het pensioenfonds Detailhandel in beeld met een verplichting tot aansluiting. Het Pensioenfonds Textielindustrie wilde de aansluiting echter niet beëindigen. Hoe oordeelde de rechter?

Commentaar
Het oordeel van de rechter luidde dat MITT zich moest terugtrekken, omdat de kernactiviteiten in hoofdzaak onder het Bpf Detailhandel vielen. MITT kent geen hoofdzaakcriterium, maar moet dus alsnog vrijstelling verlenen. De rechter was not amused dat de fondsen de werkgever met een dubbele aansluiting hadden opgezadeld. Aansluiting en premiebetaling bij twee pensioenfondsen mag niet. De kernactiviteiten geven de doorslag bij welk pensioenfonds je verplicht moet aansluiten. Helaas is de praktijk weerbarstig en missen wij bij MITT zelflerend vermogen, realiteitszin en oplossingsgerichtheid.