Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorlopige (2024 en 2025) en definitieve (2023) forfaitaire rendementspercentages

De definitieve forfaitaire rendementspercentages 2023 voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn vastgesteld op 0,92% respectievelijk 2,46%. Deze percentages waren voorlopig vastgesteld op 0,36% respectievelijk 2,57%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op 6,17%. Voor 2024 is dit forfaitaire percentage definitief vastgesteld op 6,04% en voor 2025 op 5,88%. De voorlopige percentages 2024 voor ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn 1,03% respectievelijk 2,47%. Voor 2025 zijn nog geen voorlopige percentages voor deze categorieën vastgesteld.

Tip
Er is een groot verschil tussen het voorlopige rendementspercentage voor ‘bank- en spaartegoeden’ over 2023 (0,36%) en het definitieve percentage (0,92%). Bij de vaststelling van de voorlopige aanslag IB 2023 is met het lage voorlopige percentage rekening gehouden. Heb je klanten met bank- en spaartegoeden die fors boven het heffingvrije vermogen (€ 57.000 / € 134.000 fiscale partners) uitkomen? Controleer dan of het nodig is om een nadere voorlopige aanslag aan te vragen. Zo voorkom je dat je klant belastingrente moet betalen over de bij te betalen inkomstenbelasting.

Nieuwe berekeningswijze
Vanaf 2024 worden de rendementspercentages voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ volgens een nieuwe berekeningswijze vastgesteld. Het voorlopige percentage voor ‘bank- en spaartegoeden’ wordt vastgesteld op het door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde rentepercentage van juli van het voorafgaande jaar op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Het voorlopige percentage voor ‘schulden’ wordt vastgesteld op het door DNB gepubliceerde rentepercentage van juli van het voorafgaande jaar over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens.

De voorlopige (2024 en 2025) en definitieve (2023) rendementspercentages zijn opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de internetconsultatie bij het wetsvoorstel ‘Werkelijk rendement box 3’.