Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorkom belastingrente vennootschapsbelasting

Moet u over 2023 vennootschapsbelasting betalen? Zorg er dan voor dat je vóór 1 mei 2024 een verzoek indient om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkom je dat deze bv’s achteraf veel belastingrente moeten betalen. De belastingrente is sinds 1 januari 2024 verhoogd van 8% naar 10%. Is het verzoek binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de (aanvullende) voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar je om hebt verzocht? Dan hoeven deze bv’s geen belastingrente te betalen.

Dien je geen verzoek in voor een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2024 belastingrente berekend over de te betalen aanslag. Ook voor eerdere jaren kan het van belang zijn om te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.