Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorjaarsnota 2024 wil constructie met pensioen in eigen beheer aanpakken

In de Voorjaarsnota 2024 | Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 april 2024 is in bijlage 10 een lijst opgenomen van ‘opmerkelijke belastingconstructies’. Daar staat ook een pensioenconstructie bij waarmee belastingheffing kan worden ontgaan. Een oneigenlijke handeling met DGA-pensioen of een ODV kan ertoe leiden dat er te zijner tijd geen belasting kan worden geheven over de uitkeringen. Bij zekerheidstelling of gedeeltelijke afkoop dient in beginsel belastingheffing plaats te vinden over de waarde in het economische verkeer van de totale aanspraak. De aanspraak is namelijk fiscaal onzuiver geworden.

Heeft er geen belastingheffing plaatsgevonden en merkt de belastinginspecteur deze oneigenlijke handeling niet op binnen de navorderingstermijn? Als dat zo is, kan er geen belastingaanslag meer worden opgelegd. Dit is een onwenselijke situatie, die constructies kan uitlokken. In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2025 is daarom een voorstel opgenomen om de prikkel weg te nemen om DGA-pensioen of de ODV niet regulier uit te keren en zo alsnog in de belastingheffing te betrekken. Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.