Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Voorjaarsnota 2024 nu al gepubliceerd

De Voorjaarsnota 2024 is al gepubliceerd. Dit hangt samen met het verzoek van de informateurs om deze met hen te delen. Daarop is besloten om de Voorjaarsnota eerder dan gebruikelijk ook met de Tweede Kamer te delen en te publiceren. Hierin wordt voorgesteld om de mkb-winstvrijstelling verder te verlagen naar 12,03% (nu: 13,31%) en het aangrijpingspunt van het hoge IB-tarief te verlagen, zodat tariefschijven nog maar met € 557 stijgen. In de motorrijtuigenbelasting komt er een tijdelijke tariefkorting voor emissievrije personenauto’s van 40% in 2026, van 30% tussen 2027 en 2029 en van 25% in 2030. Daarna eindigt de korting.

Opvallend is dat in de publicatie van de Rijksoverheid over de Voorjaarsnota een andere verdeling van de percentages wordt genoemd bij de tijdelijke tariefkorting in de motorrijtuigenbelasting (mrb): 40% in 2026, aflopend naar 35% in 2029 en 30% in 2030. In de augustusbesluitvorming weten we wellicht hoe het precies zit. De korting is de opvolger van de bestaande tariefkorting in de mrb die vanaf 2026 vervalt. De tijdelijke korting wordt gedekt uit aanpassingen van de Bpm op plug-in hybride personenauto’s en de aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische personenauto’s.

Overige maatregelen
Andere maatregelen die worden voorgesteld zijn onder meer:

  • inflatiecorrectie eindheffing bestelauto’s;
  • aanpassing kwijtscheldingsgrens van o.a. Rijksbelastingen;
  • terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op arbeidskorting;
  • uitstel van de invoering van het pensioenbedrag ineens;
  • wijziging kwijtscheldingsmaatregel in verband met de samenloop met de verliesverrekeningsmaatregel;
  • aanpak belastingconstructies, waaronder de kavelruilvrijstelling, de splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting en het opknipgedrag bij vastgoed-bv’s om maximaal te profiteren van de renteaftrek.

Deze maatregelen worden uitgewerkt in onder meer het Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025, de Overige fiscale maatregelen 2025 of het Eindejaarsbesluit 2024. Klik op dit schematisch overzicht voor de voorgenomen maatregelen in de verschillende voorstellen en op deze bijbehorende brief van staatssecretaris Van Rij voor een toelichting.