Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vóór zomerreces meer duidelijkheid over fiscale regels deelauto’s

De Belastingdienst zal vóór de zomer meer duidelijkheid geven over de fiscale regelingen die nu gelden voor deelauto’s. Aan de hand van voorbeeldscenario’s zal worden uitgelegd hoe de fiscale regels uitwerken voor de verschillende vormen van deelautogebruik. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt naar aanleiding van een aangenomen motie. Daarin werd de regering verzocht om te onderzoeken hoe deelauto’s en/of deelautogebruik door werkgevers gestimuleerd kan worden via bestaande groene fiscale regels, zoals de MIA, de Vamil, EIA en de reiskostenvergoeding. Staatssecretaris Van Rij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Er gelden nu geen bijzondere fiscale regels voor deelauto’s. Van Rij gaat in op de bijtelling, de reiskostenvergoeding en eventueel het gebruik van de WKR bij deelauto’s. Daarnaast gaat hij in op de aftrekbaarheid in de winstsfeer en het gebruik van de MIA/Vamil en EIA. Toegangssystemen voor deeltijdauto’s (kastjes voor in het voertuig die deeltijdautogebruik mogelijk maken) komen in 2024 in aanmerking voor de MIA en voor de Vamil. De RVO gaat onderzoeken of het MIA-percentage van 36% verhoogd kan worden naar 45%.