Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Verzoek ambtshalve vermindering IB 2018 nodig of niet?

De beroeps- en belangenorganisaties hebben het Ministerie van Financiën gevraagd of er in 2023 al actie moet worden ondernomen om in aanmerking te komen voor het nieuwe rechtsherstel, mocht de Hoge Raad volgend jaar beslissen dat het box-3-rechtsherstel onvoldoende is geweest. Twee specifieke groepen belastingplichtigen moeten nog vóór 1 januari 2024 in actie komen om voor het nieuwe rechtsherstel in aanmerking te komen. Zij moeten dan ambtshalve vermindering hebben aangevraagd voor IB 2018, anders verloopt de 5-jaarstermijn. Voor de overige jaren hoeft voorlopig geen actie te worden ondernomen.

De twee groepen belastingplichtige die nog in actie moeten komen zijn:

  1. Belastingplichtigen die deelnamen aan de massaalbezwaarprocedure box 3 over de jaren 2017 – 2020, die heeft geleid tot het Kerstarrest van 24 december 2021. Zij kunnen op dit moment meestal niet meer direct rechtsgeldig in bezwaar komen tegen het geboden rechtsherstel. Wel kunnen zij ambtshalve vermindering aanvragen. Mocht die worden afgewezen, dan staat daartegen vervolgens bezwaar en beroep open, waarin verdere vermindering kan worden geboden als het werkelijke inkomen lager is.
  2. Belastingplichtigen die een definitieve IB-aanslag 2018 hebben ontvangen met een dagtekening vanaf 12 november 2021. Als zij geen bezwaar tegen de definitieve aanslag hebben gemaakt, kunnen zij nog wel om ambtshalve vermindering vragen.

Beide groepen belastingplichtigen hebben geen of onvoldoende rechtsherstel gekregen, omdat het werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire rendement. De beroeps- en belangorganisaties (SRA, NBO, RB, NBA, NOAB, Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond/Consumentenclaim) hebben het ministerie wel gevraagd of ook deze twee groepen niet automatisch in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe rechtsherstel, zodat zij geen ambtshave vermindering hoeven aan te vragen. Maar het ministerie wil hierover pas duidelijkheid geven als de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak wordt in april/mei 2024 verwacht.

Speciaal referentienummer
De Belastingdienst heeft een speciaal referentienummer aangemaakt voor het jaar 2018: 2018NNOT. Belastingplichtigen en hun adviseurs worden verzocht om dit nummer te gebruiken bij het aanvragen van de ambtshalve vermindering. Dit nummer biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om het verzoek om ambtshalve vermindering aan te houden tot de uitspraak van de Hoge Raad. De verzoeken kunnen worden ingediend bij de ‘eigen’ inspectie/belastingkantoor.

Let op
De belastingplichtigen die een definitieve aanslag IB 2018 hebben gekregen met een dagtekening die ligt vóór 12 november 2021 en die niet eerder bezwaar hebben gemaakt, hoeven nu niets te doen. Zij doen automatisch mee aan de al lopende massaalbezwaarplusprocedure.