Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Verplichtstelling pensioenfonds MITT op de tocht

De verplichtstelling van pensioendeelname bij het pensioenfonds in de bedrijfstak Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) staat onder druk. De bedrijfstak slaagt er namelijk niet in om bij de minister aan te tonen dat zij een belangrijke meerderheid vertegenwoordigt van de in deze bedrijfstak werkzame personen. MITT heeft ongeveer twee jaar de tijd om alsnog aan die eisen te voldoen. Lukt dit niet, dan komt de verplichtstelling te vervallen. Waarom zal het voor MITT nog niet meevallen om die meerderheid te kunnen aantonen?

Sinds enige jaren heeft MITT in het verplichtstellingsbesluit het hoofdzakelijkheidscriterium laten vervallen. Daardoor kon het gebeuren dat bedrijven werden aangeschreven en gesommeerd om hun werknemers verplicht bij MITT aan te melden, ook al hielden zij zich nauwelijks bezig met activiteiten die onder de werkingssfeer vallen. MITT komt zichzelf nu tegen in haar expansiedrift naar bedrijven die eigenlijk niet bij dit pensioenfonds thuishoren.