Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Verplicht hanteren van 4% rekenrente in eigen beheer blijft bestaan

In een drietal zaken heeft de inspecteur van de Belastingdienst de Vpb-aangifte gecorrigeerd bij de waardering van pensioen en stamrechtverplichtingen in eigen beheer. Belanghebbenden hadden een lagere rekenrente gehanteerd om vrijval van de voorzieningen te voorkomen in het eerste uitkeringsjaar. De rechtbank en het hof waren het eens met de winstcorrecties van de inspecteur. In reactie daarop gingen de belastingplichtigen naar de Hoge Raad. Fiscaal is voorgeschreven dat er een rekenrente moet worden gehanteerd van 4%

Een lagere waardering dan de werkelijke waarde leidt tot vrijval van niet-gerealiseerde winsten en belastingheffing over niet behaalde rendementen. Toch levert dat geen onrechtmatige inbreuk op het eigendomsgrondrecht op van artikel 1 van het EVRM, aldus deĀ A-G.