Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven

De maximale betaaltermijn die grootbedrijven mogen hanteren in hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers, is sinds 1 juli 2022 verkort van 60 naar 30 dagen. De betaaltermijn is daarmee gelijk aan de termijn die geldt voor de overheid. De verkorte betaaltermijn gold direct voor nieuwe overeenkomsten tussen het grootbedrijf en het mkb-bedrijf. Op 1 juli 2022 bestaande overeenkomsten konden nog tot 1 juli 2023 worden aangepast. Sindsdien moeten dus alle overeenkomsten van het grootbedrijf met het mkb voldoen aan de betalingstermijn van 30 dagen. Een overeenkomst met een langere termijn is nietig. In dat geval geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen. Als het grootbedrijf niet tijdig betaalt, dan is zij de wettelijke handelsrente (sinds 1 juli jl. 10,5%) verschuldigd vanaf de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling.

Bij de evaluatie van de verkorte betaaltermijn in 2024, zal worden beslist of publiek overheidstoezicht op de naleving nodig is om het betaalgedrag van grootbedrijven aan het mkb te verbeteren.