Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Verhuur vastgoed in de BOR 2024 gaat verder dan je denkt

Vanaf 2024 wordt aan derden verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen aangemerkt voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling voor een aanmerkelijk belang (DSR ab). Wat onder ‘aan derden verhuurd vastgoed’ valt, licht staatssecretaris Van Rij toe in de nota naar aanleiding van het verslag bij het inmiddels aangenomen wetsvoorstel. Daaruit blijkt dat ‘aan derden verhuurd vastgoed’ ruim moet worden opgevat. Zo valt hier ook de situatie onder waarin een onroerende zaak op het moment van de vererving of schenking ter beschikking wordt gesteld in afwachting van projectontwikkeling, verkoop of latere ingebruikneming als eigen bedrijfsmiddel.

Bij de beoordeling of er sprake is van verhuurd vastgoed waarop de maatregel van toepassing is, wordt op het moment van de vererving of schenking een dubbele toets toegepast, die bestaat uit een feitelijkgebruiktoets en een oogmerktoets. Op grond van deze toetsen wordt vastgoed dat aan derden ter beschikking wordt gesteld in afwachting van projectontwikkeling, aangemerkt als beleggingsvermogen. De BOR en de DSR ab zijn dan niet van toepassing vanaf de aanschaf van de onroerende zaak tot aan de start van de feitelijke ontwikkeling daarvan. Wordt de onroerende zaak niet ter beschikking gesteld aan een ander maar is deze in ontwikkeling in het kader van projectontwikkeling, dan geldt de maatregel niet. Wetende dat er in de praktijk tussen aanschaf van een onroerende zaak en de start van de projectontwikkeling zomaar een paar jaren kan zitten, kan dit dus grote impact hebben bij overlijden in die periode.

(Tijdelijke) leegstand

Staat een onroerende zaak leeg zonder dat deze onroerende zaak zal worden gebruikt binnen de ondernemingsactiviteiten, maar mét de bedoeling om dit ter beschikking te stellen aan een ander? Dan is de maatregel van toepassing. Dat geldt ook voor tijdelijke leegstand tussen twee terbeschikkingstellingen.