Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vereenvoudiging verlofstelsel iets meer in zicht….

Ons huidige verlofstelsel kent een wirwar aan wettelijke verlofregelingen. Van zwangerschaps- en bevallingsverlof, aanvullend ouderschapsverlof, langdurend en kortdurend zorgverlof tot calamiteitenverlof. Daarmee staat de teller op 10 verschillende verlofregelingen. Minister Van Gennip heeft in haar Kamerbrief van 10 april jl. dan ook het SER-advies overgenomen om het verlofstelsel eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker te maken. Daarnaast pleit de SER ook voor een betere balans in financiële verantwoordelijkheid en balans in zeggenschap over de opname van het verlof. Vanuit deze uitgangspunten heeft Van Gennip in de Kamerbrief de contouren beschreven van een maatschappelijk verlofstelsel.

Het kabinet stelt voor om de diversiteit aan verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof, te weten:

  1. Verlof in relatie tot de zorg voor kinderen. Hierbij gaat het om de verlofregelingen rondom de geboorte en zorg voor jonge kinderen, adoptie en pleegzorg. Doel is het creëren van een gelijkwaardige verdeling van zorgtaken tussen partners.
  2. Verlof in relatie tot de zorg voor naasten. Deze regeling moet meer mogelijkheden bieden om in de toekomst mantelzorg te kunnen verlenen.
  3. Verlof wegens persoonlijke situaties. Hieronder valt kortdurend verlof voor onvoorziene en bijzondere omstandigheden, met daarbij de mogelijkheid om hier nieuwe verlofregelingen onder te laten vallen die draaien om de persoonlijke situatie van de werknemer.

Commentaar
Per verlofregeling heeft de minister diverse scenario’s uitgewerkt die zien op de duur van het verlof en de betaling ervan door de werkgever of het UWV. Het vereenvoudigde verlofstelsel zal ook moeten leiden tot vereenvoudiging van de uitvoering. De huidige uitvoering met de diversiteit aan verschillende aanvraagprocedures leidt bij de huidige regelingen bij menig werkgever en salarisprofessional tot aardig wat kopzorgen. Hopelijk gaat een nieuw kabinet voortvarend aan de slag met de voorgestelde scenario’s voor een simpeler verlofstelsel.