Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Verbeteringen naar aanleiding van consultatieronde nieuw box-3-stelsel

Demissionair minister Van Rij heeft verbeteringen aangebracht in het voorstel voor een nieuw box-3-stelsel naar aanleiding van de (1.737!) reacties op de internetconsultatie. Zo is de afwijkende behandeling van de eerste eigen woning in box 3 vervallen. De eigen woning die als hoofdverblijf dient, blijft in box 1. Alle andere onroerende zaken in box 3 vallen onder de vermogenswinstbelasting. Ook is de verliesverrekening met jaren in het verleden geschrapt. Onroerende zaken en aandelen in een familie- of startende onderneming die op het moment dat het nieuwe box-3-stelsel wordt ingevoerd (1 januari 2027) al in het bezit zijn van belastingplichtigen, worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer op dat moment. Voor woningen in box 3 gaat het om de WOZ-waarde begin 2027. Maar is meer verbeterd….

Naast de genoemde aanpassingen worden ook de volgende wijzigingen aangebracht in het voorstel:

  • Om oneigenlijk gebruik te voorkomen wordt de aankoopprijs van een genotsrecht, zoals toekomstige rente of dividend, niet meer in 1 keer aftrekbaar in het jaar van vestigen van het genotsrecht, maar op praktische wijze in gedeelten in aftrek gebracht in de jaren waarin het genotsrecht bestaat.
  • Koerswinsten en koersverliezen van banktegoeden in vreemde valuta worden toch belast.

De verbeteringen zijn aangebracht om te kunnen starten met de uitvoeringstoets, aldus Van Rij. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over de definitieve vormgeving van een nieuw box-3-stelsel. Om de invoering op 1 januari 2027 haalbaar te maken, is het volgens Van Rij nodig dat het wetsvoorstel voor een nieuw box-3-stelsel deze zomer wordt ingediend bij de Tweede Kamer.