Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

VEB wil actie tegen fictief rendement op beleggingen in 2022

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil gerechtelijke stappen ondernemen tegen de wijze waarop de rendementen van beleggers over 2022 in de box-3-heffing worden betrokken. Zij vindt het onredelijk dat beleggers voor 2022 geacht worden een rendement te hebben behaald van 5,53%. Terwijl beleggers gemiddeld juist een verlies van 14% hebben behaald, zoals blijkt uit cijfers van

De Nederlandsche Bank. De wijze waarop beleggingen in de box-3-heffing worden betrokken, strookt niet met het uitgangspunt dat het forfaitaire rendement het werkelijke rendement zo veel als mogelijk moet benaderen.

Voordat de VEB naar de rechter stapt, wil zij eerst een goed beeld krijgen van de situatie van de individuele beleggers. Leden worden daarom opgeroepen om mee te doen aan een box-3-onderzoek. Zij kunnen via een formulier de rendementen op hun beleggingen over 2022 doorgeven aan de VEB. Op grond van deze gegevens kan de VEB de rechtsvraag formuleren die zij aan de rechter wil voorleggen.