Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vaststellingsovereenkomst als oplossing bij betalingsproblemen?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met klanten of relaties die niet tijdig betalen. Wanneer je wel genoeg vertrouwen hebt in de kredietwaardigheid van de relatie, kan een vaststellingsovereenkomst een oplossing bieden. Een vaststellingsovereenkomst is een juridisch instrument, dat wordt gebruikt om een einde te maken aan een bestaand geschil of om toekomstige onzekerheden of geschillen te voorkomen. Maar wat is het voordeel van zo’n overeenkomst in vergelijking met het inschakelen van een incassobureau?

Veel mensen zullen een vaststellingsovereenkomst overigens vooral associëren met ontslagsituaties, maar deze overeenkomst kan dus ook worden ingezet bij betalingsproblemen. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat het een onderlinge regeling is, waarbij beide partijen het met elkaar eens zijn over de oplossing. Dit kan leiden tot een meer amicale afwikkeling van de betalingsproblemen en juridische kosten voorkomen die inherent zijn aan het incassoproces.

Flexibiliteit en rechtszekerheid
Een vaststellingsovereenkomst biedt ook de mogelijkheid om flexibele afspraken te maken die beter passen bij de specifieke situatie van beide partijen. Dit kan bijvoorbeeld ruimte bieden voor een betalingsregeling die rekening houdt met de financiële situatie van de schuldenaar. Bovendien, als er eenmaal een overeenkomst is bereikt, wordt ook rechtszekerheid geboden; beide partijen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Het is een bindende overeenkomst die ook kan worden afgedwongen, mocht een van de partijen zich niet aan de afspraken houden.

Tip
Zorg ervoor dat alle rechten en plichten goed zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst, zodat er geen onbedoelde nadelige gevolgen ontstaan. Zorg voor duidelijke afspraken over termijnen en de consequenties van niet-nakoming.