Adres
Ringdijk 398
2983 GS Ridderkerk
Tel: 0180 - 410 635
Info@kantoorabri.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag van 09.00 t/m 16.00 uur.

Vanaf 1 januari 2024 nieuwe berekeningswijze belasting- en invorderingsrente

De Raad van State heeft het kabinet bij de Fiscale Verzamelwet 2023 aangeraden om nog eens goed na te denken over de systematiek van de rentepercentages. In reactie daarop hebben staatssecretarissen Van Rij van Financiën en De Vries voor Toeslagen en Douane nu een brief toegestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin lichten zij een nieuwe berekeningssystematiek per 1 januari 2024 toe voor belasting- en invorderingsrente. Een belangrijke eerste stap is nu het verkleinen van de verschillen van de belastingrentepercentages voor de Vpb en voor de andere belastingen.

In de nieuwe systematiek wordt voor de Vpb de ECB-rente vermeerderd met 5,5 procentpunten en voor overige middelen met 3,5 procent. De rente voor toeslagen wordt 4 procent en ook de invorderingsrente wordt voor alle middelen vastgesteld op 4 procent. Overwogen wordt nog of hiervoor indexatie nodig is of een koppeling aan de ECB-rente. Volgens de staatssecretarissen leiden de wijzigingen over het geheel bezien tot een beperking van de rentestijging ten opzichte van de huidige systematiek.

rentewijzigingen 01012024 002